Nuostatai

2014/2015 sezono “Vilniauslyga.lt” čempionato nuostatai

LYGOS TIKSLAI:

 • Tapti atvira ir patraukliausia krepšinio lyga Vilniaus mieste;
 • Skatinti Vilniaus miesto žmones sportuoti laisvalaikio metu;
 • Tobulinti žaidėjų meistriškumą tarp krepšinio mėgėjų;
 • Varžybų metu Išaiškinti stipriausias „Vilniauslyga.lt“ Čempionato vyrų krepšinio komanda;
 • Įgyvendinti nuostatus kurie bus patvirtinti „Vilniauslyga.lt“ posėdyje.

VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS:

 • Krepšinio mėgėjų Čempionatą „Vilniauslyga.lt“ organizuoja Viešoji įstaiga „PROJEKTŲ VIZIJA“. Turnyrui vadovauja Turnyro direktoratas;
 • Turnyro direktoratą sudaro 3 žmones: varžybų direktorius, turnyro vyriausiasis teisėjas ir lygos direktorius. Lygos direktorius yra pagrindinis Čempionato organizatorius;
 • Varžybų direktorius yra atsakingas už informacijos pateikimą Čempionato dalyviams, informacijos sklaidą, Čempionato protokolavimą bei tinkamą jo pavedimą;
 • Čempionate teisėjauja Vilniaus krepšinio teisėjų sąjungos (VKTS) atstovai, kurie teikia paslaugą VŠĮ „PROJEKTŲ VIZIJA“ pagal sutartyje numatytas sąlygas. VKTS valdyba gali įtakoti „Vilniauslyga.lt“ Čempionato direktorato sprendimui, kurie yra susiję su teisėjavimu Čempionato rungtynėse, kiti faktai yra rekomendacinio pobūdžio;
 • Turnyras vykdomas pagal FIBA (Tarptautinė krepšinio federacija) tasykles;
 • Iškilus nuostatuose nepaminėtiems faktams, galutinį sprendimą priima Turnyro direktoratas. Jei iškilęs faktas yra diskutuotinas, susirinkime gali dalyvauti faktą iškėlusios šalys;
 • Čempionato dalyvei (komanda) atstovauja vienas (pagrindinis) komandos atstovas, kuris pasirašo po šiais nuostatais bei Čempionato organizatoriams (projekto koordinatorius) pateikia savo kontaktinius duomenis. Atstovas turi teisę perleisti savo pareigas kitam komandos žaidėjui apie tai informavęs Čempionato projekto vadovą;
 • Turnyro nuostatai sezono metu gali būti keičiami tik Čempionato direktoratui pasiūlius ir daugumai dalyvių sutikus;
 • Pagrindinę informaciją turnyro organizatoriai pateikia ir tvirtina galutinėje Čempionato paraiškoje nurodyto atsakingo asmens e-pašto adresu;
 • Atsakingam komandos asmeniui neatsakius (neatrašius) į čempionato direktorato užklausą e-paštu, laikoma, jog komandos vadovas sutinka su pateikta informacija;
 • „Vilniauslyga.lt“ Čempionato organizatoriai randasi  Vytenio g. 46B, Vilnius.

DALYVIAI

 • „Vilniauslyga.lt“ Čempionate gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai;
 • Čempionate dalyviai negali būti asmenys, kurie iki Čempionato pradžios yra jaunesni nei 16 metų;
 • Kiekvienai komandai per vienerias rungtynes gali atstovauti tik 2 (du) Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) krepšininkai turintys licenzijas dalyvauti minėtoje lygoje;
 • Jokie meistriškumo apribojimai netaikomi krepšininkams, gimusiems 1995 m. ir jaunesniems. Taipogi krepšininkas, sezono metu, pabaigęs žaisti profesionalioje lygoje ir turintis paleidžiamąjį raštą;
 • Visi žaidėjai, galės žaisti Čempionato tolimesniuose etapuose, jei sudalyvaus bent 5 (penkiose) rungtynės;
 • Kiekvienai komandai rungtynėse atstovauti turi mažiausiai 6 (šeši) žaidėjai. Jeigu komandai varžybų metu atstovavo mažiau žaidėjų, komandai bus skirtas griežtas įspėjimas.
 • Sezono metu žaidėjai perėje iš vienos komandos į kitą komandą, žaidėjui įskaitomos visos anksčiau žaistos rungtynės prieš keičiant komandą, nepriklausomai nuo to, kuriame „Vilniauslyga.lt“ Divizione žaidėjas buvo registruotas;
 • Komandos iš Čempionato gali būti pašalintos tik Nuostatuose numatyta tvarka, už Čempionato įsipareigojimų nevykdymą ir Valdybai rekomendavus, o Tarybai pritarus tokiam siūlymui.

KOMANDŲ REGISTRACIJA

 • Komandų, norinčių dalyvauti Turnyre, registracija vyks iki 2014 metų spalio 15 dienos, pateikus paraišką varžybų direktoratui:
 • Oficialų žaidėjų sąrašą, nurodant žaidėjų marškinėlių numerį, ūgi, svori, gimimo data;
 • Finansinį dokumentą, patvirtinantį Čempionato dalyvio mokesčio sumokėjimą;
 • Kiekvienos komandos žaidėjo nuotrauką licencijai;
 • Komandos pareiškimą dėl žaidėjų sveikatos asmeninės atsakomybės, kurią privaloma pristatyti iki pirmųjų Čempionato rungtynių pradžios;
 • Komandos turimos salės namų rungtynėms žaisti laiką, vietą bei komandos vadovo (atstovo) kontaktinius duomenis;
 • Kiekviena komanda privalo turėti savo salę namų rungtynėms žaisti, atitinkančią Čempionato organizatorių keliamus reikalavimus, bei vienodą (identišką) aprangą su žaidėjų numeriais priekinėje ir galinėjė aprangos dalyje. Apatinė sportinės aprangos dalis (priekis) privalo būti pažymėta tuo pačiu numeriu kaip ir viršutinė aprangos dalis. Už pažeidimus gali būti taikomos Čempionato direktorato nustatytos piniginės nuobaudos;
 • Už pateiktų žaidėjų duomenų tikslumą atsako komandos vadovas (atstovas);

VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA

 • Varžybų pradžia:  2014 m. spalio mėnesio trečioji savaitė, pabaiga – 2015 m. pavasaris:

I ETAPAS: 16 komandų bus vienoje grupėje. Visos grupės komandos žaidžia tarpusavyje vienos rungtynes;
II ETAPAS: komandos pasidalins į dų divizionus ( I divizionas ir II Divizionas)

I DIVIZIONAS:
Žais namų ir išvykos rungtynes iki dviejų pergalių, pirmąsias namų rungtynes žais komanda užėmusi aukštesnę vietą I etape, esant pergalių santykiui 1:1, trečiosios rungtynės bus žaidžiamos aukštesnią poziciją I etape užėmusios komandos salėje. (1-8; 2-7; 3-6; 4-5)
II DIVIZIONAS
Žais namų ir išvykos rungtynes iš dviejų rungtynių, pirmąsias namų rungtynes žais komanda užėmusi silpnėsne vietą I etape. Trečios rungtynės nežaidžiamos. (9-16; 10-15; 11-14; 12-13)
III ETAPAS: PUSFINALIAI
I DIVIZIONAS
Žais namų ir išvykos rungtynes iki dviejų pergalių, pirmąsias namų rungtynes žais komanda užėmusi aukštesnę vietą I etape, esant pergalių santykiui 1:1, trečiosios rungtynės bus žaidžiamos aukštesnią poziciją I etape užėmusios komandos salėje. (1-8)-(4-5) / (2-7)-(3-6)
II DIVIZIONAS
Žais namų ir išvykos rungtynes iš dviejų rungtynių, pirmąsias namų rungtynes žais komanda užėmusi silpnėsne vietą I etape. (Trečios rungtynės nežaidžiamos). (9-16)- (12-13)  / (10-15)-(11-14)
IV ETAPAS: FINALAI
Viena dieną vyks mažasis ir dydisis finalas: vienerios rungtynės dėl 3-4 vietų. Tą pačią dieną, po mažojo finalo, vyks didysis finalas: vienerios rungtynės dėl  1-2 vietų. I ir II DIVIZIONĖ.

VARŽYBŲ LAIKAS

 • 2014-2015 metų Čempionato rungtynių laikas bus suderintas su Čempionto dalyvaujančiomis komandomis pagal jų pateiktą ir turimą namų salių laiką. Varžybų tvarkaraštį sudarys Čempionato organizatoriai, atsižvelgdami į Čempionato dalyvių prašymus bei pageidavimus. Čempionato tvarkaraštis yra laikomas patvirtintu, kai jis tampa suderintas su Čempionate dalyvaujančių komandų atstovais. Čempionato patvirtinimas vykdomas e-paštu.
 • Čempiompionato organizatorius įsipareigoja pranešti dalyviams apie oficialaus čempionato tvarkaraščio pakeitimus likus bent trims dienoms iki pakeisto rugtynių laiko. Šis punktas yra netaikomas, jei komanda (dalyvis) pasinaudojo 4 ir 5 punkte numatyta teise.
 • Čempionato rungtynės darbo dienomis (pirmadieni – penktadieni) negali prasidėti anksčiau nei 18 val. ir vėliau nei 21:45 val.; Savaitgaliais taikomas laikas yra ne anksčiau nei 12 val. bei ne vėliau nei 21:45 val.;
 • Komandos turi teisę perkelti rungtynes kitai dienai apie tai informavusi Čempionato projekto koordinatorių iki rungtynių pradžios likus ne mažiau nei 7 dienoms ir sumokėjus  45eur. rungtynių perkėlimo mokestį.
 • Jei komanda perkelia rungtynes iki jų pradžios likus nei 7 dienoms, yra taikomas 55eur. mokestis;
 • Komanda perkelti rungtynes gali ne vėliau kaip iki varžybų pradžios likus 12 val., bet koks rungtynių perkėlimas esant mažesniam laikui, jei netaikomas Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas (Force Majeure), iki varžybų pradžios yra negalimas ir nediskutuojamas. Dėl šio punkto pažeidimo komandai taikoma bauda 80eur.

RUNGTYNIŲ TEISĖJAI IR KLUBŲ ATSTOVAI

 • Rungtynių teisėjus ir sekretoriatą kiekvienoms Čempionato rungtynėms parenka ir nustato Viniaus krepšinio teisėjų sąjunga (VKTS), pagal sutartį teikianti paslaugas VšĮ „Strategija sėkmei“. Komandos pagrįstai ir argumentuotai gali prašyti Čempionato direktorato neskirti nurodyto teisėjo numatytoms varžyboms;
 • Rungtynių teisėjai varžyboms vadovauja pagal FIBA krepšinio tasykles ir šiuos nuostatus;
 • Kiekvienoms rungtynėms Čempionate dalyvaujanti komanda, kurios aikštelėje vyksta varžybos, išrenka savo atstovą, kuris rūpinasi įranga ir tvarka savo komandos sporto salėje, sutinka ir išleidžia varžybų teisėjus;
 • Namų komanda, priimanti varžovus, atsako už rungtynių dalyvių saugumą, prieš juos kylančius agresyvumo, fizinės jėgos protrūkius. Namų komandos atstovai rūpinasi, kad rungtynės vyktų saugiai ir be incidentų. Kiekvienas užfiksuotas incidentas yra sprendžiamas Čempionato direktorate, komandoms numatant ir skiriant baudas. Baudos dydis priklauso nuo pažeidimo sunkumo bei Čempionato direktorato sprendimo;
 • Visi turnyro teisėjai yra VKTS arbitrai (nariai), išlaikę būtinus krepšinio teisėjams fizinius bei teorinius normatyvus.

FINANSINIS APRŪPINIMAS

 • Čempionato direktoratas apmoka išlaidas, susijusias tik su aikštės teisėjais ir sekretoriatu;
 • Čempionato organizatoriai rengia ir apmoka visas papildomas Čempionato metu nenumatytas varžybų bei su finaliniu ketvertu susijusias išlaidas.

ŽAIDĖJAI

 • Visos komandos, norinčios dalyvauti 2014-2015 m. Čempionate,  šių nuostatų III dalyje nustatyta tvarka ir terminais, pateikia Čempionato direktoratui oficialų žaidėjų sąrašą (paraišką). Komanda gali registruoti ne daugiau kaip 18 žaidėjų. Nuo Lapkričio 15 dienos žaidėjų registracijai bus taikomas mokestis 10eur. Jei užregistruota 18 žaidėjų, reikia nurodyti vietoj kurio iš 18 registruojamas naujas žaidėjas. Komandos naujus žaidėjus galės registruoti (keisti) iki I-ojo etapo (reguliariojo sezono) pabaigos, jei esant susidariusioms aplinkybėms Čempionato direktoratas nepratęs registracijos laiko.
 • Apie naujai registruojamą žaidėją komandos atstovas turi informuoti Čempionato organizatorius prieš 3 darbo dienas. Tai yra, tik po trijų dienų po pranešimo apie žaidėjo registraciją ir finansinių įsipareigojimų ivykdyma žaidėjas galės būti registruotas varžyboms.
 • Čempionato organizatoriai naujai registruotam žaidėjui licencijos gamybos metu išduoda garantinį

VARŽYBŲ METU PATIRTOS TRAUMOS

 • Kiekvienas Čempionato dalyvis yra pats atsakingas už patirtas traumas ar kitus sveikatos sutrikimus varžybų metu. Tai yra numatyta pasirašytoje sveikatos pažymoje.

VARŽYBŲ REZULTATAI

 • Čempionato varžybų rezultatai ir kita statistika, naujienos bei geriausių žaidėjų sąrašai bus skelbiami ne vėliau kaip para po rungtynių tinklalapyje www.vilniauslyga.lt

VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS

 • Komanda, kurios aikštėje vyksta varžybos, yra pilnai atsakinga už tvarką sporto salėje bei už savo komandos sirgalių tinkamą ir atsakingą elgesį varžybų metu. Už savo sirgalių tinkamą ir atsakingą varžybų metu taip pat atsako ir komanda žaidžianti išvykoje jei jos sirgaliai atvyksta į išvykos varžyboas.
 • Sporto salė, kurioje komanda žaidžia namų rungtynes, turi atitikti Čempionato organizatorių keliamus reikalavimus.
 • Čempionato organizatoriai nėra atsakingi už salių ir drabužinių inventorių. Čempionato dalyviai privalo saugoti varžybų inventorių, už padarytą žalą atsako komandos.
 • Komanda kurios aikštėje vyksta varžybos privalo:
 • Sekretoriatui parengti darbo vietą (stalą, dvi kėdes);
 • Turėti rezultato skaičiuoklę (švieslentę) bei pražangų vėliavėles;
 • Kamuolio valdymo rodyklę („possesion“);
 • Nusižengus šiems punktams gali būti taikomos organizatorių skirtos piniginės nuobaudos;
 • Kiekviena komanda privalo:
 • Prieš rungtynes pateikti sekretoriatui oficialias Čempionato licenijas. Žaidėjas, neturintis licencijos, arba laikinai Čempionato organizatorių išduoto garantinio rašto su antspaudu, negali būti registruojamas rungtynėms.
 • Turėti vienodą (identišką) aprangą su žaidėjų numeriais priekinėje ir galinėje aprangos dalyje. Žaidėjas, kurio apranga skiriasi nuo kitų komandos žaidėjų, negali dalyvauti rungtynėse.

PROTESTAI IR BAUDOS

 • Čempionate dalyvaujantys klubai protestus susijusius su Čempionato vykdymu (pagal FIBA tasykles) gali pateikti Čempionato direktoratui.
 • Protestas pateikiamas raštu, išdėstant aplinkybes, dėl kurių skundžiamasi, su kuriomis nesutinkama. Protestą pasirašo tik komandos vadovas arba prieš rungtynes protokole pasirašęs ekipos atstovas.
 • Protestas gali būti pateiktas iki to momento, kol rungtynių arbitrai nepasirašo rungtynių protokolo.
 • Pateikiant protestą, mokamas 30eur. užstatas, kuris praėjus ne daugiau kaip 24 valandomis po rungtynių sumokamas į VšĮ „Strategija sėkmei“ atsiskaitomąją banko sąskaitą. Pinigus perveda protestą pateikęs komandos atstovas. Jei protestą pateikusi komanda per 24 valandas nesumoka 30eur. mokesčio, Čempionato direktoratas protestą atmeta. Patenkinus protestą, pinigai grąžinami. Atmetus protestą, pinigai negrąžinami.
 • Direktoratas protestą privalo svarstyti ir sprendimą priimti ne vėliau kaip per tris paras nuo protesto gavimo.
 • Čempionato direktorato sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.
 • Jei Čempionate dalyvaujanti komanda neatvyksta į varžybas pagal tvarkaraštį, arba atvyksta mažiau nei paraiškoje nurodyta tos komandos žaidėjų, neatvykusiai komandai reguliariajame sezone fiksuojamas techninins pralaimėjimas 0:20 ir skiriama 80eur. bauda. Atkrintamosiose varžybose skiriama diskvalifikacija nusižengusiai komandai. Sprendimą dėl pralaimėjimo fiksavimo sprendžia Čempionato direktoratas, dėl šio sprendimo gali būti pareiškiamas protestas.
 • Žaidėjas, rungtynių metu gavęs techninę pražangą, baudžiamas 10eur. bauda.
 • Žaidėjas gavęs diskvalifikacinę pražangą, baudžiamas 40eur. bauda.
 • Jei žaidėjas prieš rungytnes, jų metu ar po rungytnių esant logiškam laiko ir vietos veiksniui imasi smurtinių veiksmų ar atvirų grasinimų teisėjui/taisėjams, priešininkų ar lygos atstovų atžvilgiu, Čempionato direktoratas gali žaidėjui skirti piniginę nuobaudą nuo 80eur iki 300eur. Kiekvienas toks atvejis bus nagrinėjamas Čempionate. Čempionato direktoratas gali nusižengusį žaidėją diskvalifikuoti vienoms arba daugiau rungtynių, iki sezono galo ar net visiškai pašalinti iš Čempionato.
 • Komanda, nepaisanti technines ir diskvafilikacines pražangos, gali būti nubausta nuo 20 iki 50 eur. bauda.
 • Asmuo, registruojamas 2014-2015 m. sezonui, tačiau neatlikęs savo finansinės prievolės po 2013-2014 m. sezono arba jo metu, privalo atlikti įmoką iki esamo sezono pirmųjų rungtynių pradžios. Taip pat jis yra baudžiamas ir dikvalifikacine 50eur. pražanga.
 • Gavus baudą, ją reikia sumokėti iki kitų rungtynių bei pateikti sekretoriato atstovui finansinį dokumentą iki sekančių varžybų, patvirtinantį, jog bauda buvo sumokėta. Nesumokėjus baudos, komanda ar žaidėjas (priklausomai nuo to, ar baudą gavo komanda, ar žaidėjas) negalės dalyvauti varžybose tol, kol nebus sumokėta bauda. Jei žaidėjas laiku nesumokėjo baudos ir žaidė kitas rungtynes, komandai reguliariajame sezone įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:20 ir ji baudžiama 50eur. bauda. Atkrintamosiose varžybose už šį pažeidimą komanda gali būti šalinama iš Čempionato.

APDAVANOJIMAI

 • Komandai, 2014–2015 metų Čempionato nugalėtojai, suteikiamas „Vilniauslyga.lt“ taurei laimėti 2014–2015 metų čempiono vardas. Komanda apdovanojama „Vilniauslyga.lt“ taure. Prizais bus apdovanotos ir antrą bei trečią vietą užėmusios komandos. Geriausioms Čempionato komandoms taip pat skiriamos procentinės nuolaidos kito sezono „Vilniauslyga.lt“ Čempionato startiniam mokesčiui. Jas patvirtina Čempionato direktoratas.
 • Gali būti numatyti papildomi prizai geriausiems Čempionato žaidėjams.
Rezultatai
Tvarkaraštis
Ruošiamas.
Facebook